1
sở hữu trọn vẹn mặt tiền dự án mang hướng trực diện biển, căn hộ Palm Garden còn với được 1 dao động không gian hiếm có và quý giá giữa lòng thành thị. Tại đó, tập đoàn Keppel Land cũng đã gắng sức giảm tối đa

Comments

Who Upvoted this Story